เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ งานระบบประกอบอาคาร ระบบสนับสนุนการผลิต รวมทั้งควบคุม
   และบริหารงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะรับบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ลำดับ.
ตำแหน่งงาน
วันที่
1
2017-05-18
2
2017-05-18
  ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติพร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่ info@aecie.co.th
  หรือโทร 02-664-1300 ต่อ 206, 081-466-9353 ( 10.00 - 18.00 น.) ติดต่อ คุณพรวันเพ็ญ
Map EEC-IE At Google Send Mail To EEC-IE Map EEC-IE